Dinamika ogljika v gozdnih tleh in rizosferi – Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere

  • Vrsta raziskovalne naloge: Mali aplikativni projekt ARRS,
  • Trajanje 01.07.2011 – 30.06.2014, skupaj 2520 ur
  • Vodja: Hojka Kraigher

Kratka vsebina

Gozdovi pokrivajo 4 bilijone hektarjev, kar predstavlja 30% vse kopenske površine na Zemlji, gozdni ekosistemi pa vključujejo okrog 80% vse svetovne biomase. Globalne klimatske spremembe in ostali stresi in motnje lahko oslabijo ponor ogljika (C) v gozdnih ekosistemih in v njih obrnejo pretok C, tako da gozdovi iz ponora C postanejo njegov vir.

Celotni tok C v tla predstavlja med 25 in 63% bruto primarne produkcije. Številni procesi v tleh so v modelih zanemarjeni, predvsem vnos C skozi hife mikoriznih gliv in obrat drobnih korenin. Te nejasnosti omejujejo zanesljivost napovedovanja vpliva klimatskih sprememb na delovanje ekosistemov.

Struktura drobnih korenin in mikorize se močno razlikuje glede na vrste in rastišča, prav ta strukturna variabilnost pa predstavlja novo raziskovalno področje, ki je v središču pozornosti v svetu. Zunajmikorizni micelij (EMM) igra ključno ekološko vlogo v ekosistemskih procesih, vključno s tokom C skozi EMM, formiranjem talne organske snovi (SOM) in dekompozicijo SOM.

Navodila za nacionalna poročanja o zalogah in spremembah zalog C vključujejo zaloge C v drevesnih štorih in debelih koreninah, vendar je bilo doslej le malo držav sposobnih o tem poročati ali ločiti omenjeni bazen iz bazena C v mrtvi lesni masi. Države podpisnice mednarodnih konvencij in protokolov o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov so zavezane k poročanju o spremembah v zalogah C.

Za poročanja je bilo uporabljenih več modelov, ki so prilagojeni različnim klimatskim področjem in tipom gozdov. Vsi so splošni, manjka jim modul za ocenjevanje toka C v obratu drobnih korenin in micelija. Na mednarodnem nivoju potekajo raziskave z namenom, da se izboljša poznavanje procesov in razvije kvalitetna orodja za oceno biomase in tokov C v tleh.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.