Cilji in vsebine

Naš cilj je izboljšati razumevanje in razviti visokokakovostna orodja za ocenjevanje tokov C preko različnih predelov v tleh in rizosferi in prispevati k bolj zanesljivim izračunom zalog in sprememb C na nacionalni in mednarodni ravni. Boljše, na znanstvenih osnovah temelječe znanje za oceno podzemnih zbiralnikov C in tokov C na osnovi hitrosti obrata drobnih korenin, mikoriznega micelija in talnih zalog C v pogojih povišanih T in CO2 bomo uporabili pri razvoju relevantnih poskusnih modelov, kot tudi pri podpori sistemom poročanja o bolj specifičnih skupnih zalogah C in spremembah zalog C v svetovnem merilu.

Projekt sovpada s tehnologijami za trajnostna gospodarjenja, zlasti z energijo in tehnologijami varstva okolja, uporabo novih in obnovljivih virov, vzdrževanjem in kontrolo tal, gozdovi, vodo in zrakom, varstvom dediščine, vključujoč EU Direktivo o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov (2009/28EC) in predlog za Slovenski zakon o podnebnih spremembah.

Aktivnosti projekta bodo organizirane v petih delovnih skupinah z jasnim znanstvenim ozadjem, cilji, metodami in pričakovanimi rezultati:

  • Obrat micelija;
  • Obrat drobnih korenin;
  • Razgradnja lesa in opada;
  • Združevanje podatkovnih zbirk za modele dinamike C v gozdu;
  • Diseminacija in upravljanje.

Mednarodno in interdisciplinarno raziskovalno skupino bodo sestavljali znanstveniki iz dveh raziskovalnih inštitutov, dveh skupin iz Univerze in SME v Sloveniji v sodelovanju s skupinami iz Nemčije, Belgije in ZDA. Projekt bo dopolnjen z obstoječimi projekti mladih raziskovalcev in raziskovalnim programom na GIS.

Comments are closed.