Sodelavci in izvajalci

Sodelavci DS1:
 • GIS: H.Kraigher, T.Grebenc, M.Hrenko, M.Bajc, I.Štraus
 • Celica: M.Kreft, M.Potokar (LCSM)
 • IJS: N.Ogrinc et al. (izotopi)
 • ZALF: A.Gessler et al., Nemčija (izotopi)
Sodelavci DS2:
 • GIS: H.Kraigher, M.Westergren, B.Štupar, M.Ferlan, P.Železnik
 • IJS: N.Ogrinc et al. (izotopi)
 • BF Agro: K.Eler, D.Vodnik (RP za aplikativno botaniko in ekofiziologijo)
 • UIA: R.Ceulemans, I.Janssens, Belgija (statistika, dinamika C v ekosistemu)
Sodelavci DS3:
 • GIS: T. Levanič, M. Piškur, J. Gričar (anatomija lesa, modeli razgradnje lesa)
 • DS 3.1: T. Grebenc, B. Štupar (razgradnja opada),
 • DS 3.2: M. Kobal, P. Simončič, S. Grbec (razgradnja štorov)
 • DS 3.3: M. Rupel (razgradnja CWD)
 • BF Les: M. Humar in sod
 • Los Alamos: N. McDowell, ZDA.
Sodelavci DS4:
 • GIS: M. Kobal, M.Piškur, P.Simončič, Ž.Lipar, T.Levanič, M.Kovač, B.Mali,
 • BF Agro in BF Les: M.Humar s sod., K.Eler
 • UIA: G.Deckmyn (dopolnilno zaposlena na GIS).
Sodelavci DS5:
 • GIS:
 • DS 51: P.Simončič (odgovoren za poročanje o dinamiki ogljika na državni in mednarodni ravni), M.Kovač (NGI podatkovne zbirke), T.Levanič (DS3 podatkovne zbirke), M.Kobal (DS4), N.Krajnc & M.Piškur (“tokovi” lesa), H.Kraigher (podatkovne zbirke DS1 in DS2)
 • BF Les: M.Humar,
 • DS 52: H. Kraigher, vsi raziskovalni in projektni sodelavci ostalih skupin, I. Sinjur (domača stran)
 • DS 53: H. Kraigher (vodenje)

Projektni kolegij na GIS: H.Kraigher, T.Levanič, M.Kobal, P.Simončič, M.Piškur, doktoranti GIS

Svetovalni odbor: N.Ogrinc (IJS), M.Kreft (Celica d.o.o.), M.Humar (BF Patologija lesa), D.Vodnik (BF Botanika), R.Ceulemans (UIA), A.Gessler (ZALF), N.McDowell (Los Alamos).

Comments are closed.